”Nattvind”

Art: Vitt stråfly, Photedes morrisii.

Storlek: Ram 42 x 52 cm, 23 x 30 cm.

Teknik: Tempera

Kategori: Original

Pris: Privat

Om verket

Kände en stark sympati för det här nattflyt,  enkelt pudrad i vitt utan spektakulära mönster eller färgsättningar. I bland kan den uppvisa några få insprängda brunaktiga vingfjäll. Det är ett insamlat och torkat exemplar från SLU, som ligger som grund för den här målningen. Arten är akut hotad och återfinns väldigt lokalt här i Sverige, närmare bestämt på några få lokaler i Skåne.

Tecknade den först i blyerts i olika vinklar. I fantasin och med penselns hjälp försökte jag ge den livet åter. Föreställde mig hur den navigerade sig runt i sommarnatten, över det öppna och kustnära landskapet. 

Nattflygare av olika arter fascinerar mig. 

 

English

Felt a strong sympathy for this night flow, easily powdered in white without spectacular patterns or color schemes. Sometimes it can show a few cracked brownish wing scales. It is a collected and dried copy from SLU, which is the basis for this painting. The species is acutely endangered and is found very locally here in Sweden, more specifically in a few premises in Skåne. First drew it in pencil at different angles. In my imagination and with the help of the brush, I tried to give it life again. I imagined how it navigated around the summer night, over the open and coastal landscape.