”Akut hotad”

Art: Grönflodtrollslända, Ophiogomphus cecilia

Storlek: 38 x 27 cm.

Teknik: Akvarell

Kategori: Original

Pris: Förfrågan

Om verket

Den gröna flodtrollsländan är fascinerande grön. Då den under  90-talet var klassad som akut hotad, är det idag glädjande att den åter klassas som livskraftig. Den återfinns uppe i några av norra Sveriges älvar och biflöden och uppehåller sig gärna kring rinnande vattendrag.