”Pältsa”

Art: Laestadiusvallmo, Papaver radicatum subsp. laestadianum.

Storlek: 45 x 34 cm.

Teknik: Akvarell

Kategori: Original

Pris: Förfrågan

Om verket

I ett tidigare arbete introducerades jag för den här örten, den växer på fjället Pältsa. Jag utgick från ett torkat exemplar från Nordiska herbariet, samt några fotografier tagna av botaniker Mora Aronsson på SLU. Jag utgår alltid annars enbart från egna modeller, skisser och fotografier.

Den hette tidigare Pältsavallmo, innan den gavs till Laestadius, det var han som upptäckte den här mycket sällsynta växten i Torne lappmark 1856.