”Höna på utflykt”

Art: Leghorn, Gallus g. domesticus, framför en dyngspridare.

Storlek: 82 x59 cm.

Teknik: Olja

Kategori: Original

Pris: Såld

Om verket

Höns har alltid fascinerat mig,  då de går runt i sin jakt på föda liknar de befjädrade dinosaurer.

På Gräsö upptäckte jag en gammal dyngspridare, vars avnötta röda färg och patina direkt fångade mitt intresse. Den vilade i dunklet, långt ifrån det arbete, som den som bruksföremål så många gånger tidigare utfört. 

Olika grupperingar med höns gick omkring utanför ladan och följde tupparnas anvisningar. Valde att måla en vit leghorn då den tillför en fin kontrast till bilden. Hönan skapar en bra riktning in i bilden samtidigt som fjädern ger den balans i kompositionen som var nödvändig.

Den här bilden har visats internationell, var med på SAMC (Swedish American Museum Center) i Chicago.