”Gylsboda”

Art: Svensk flodkräfta, Astacus astacus.

Storlek: 34 x 26 cm.

Teknik: Akvarell

Kategori: Original

Pris: Privat ägo

Om verket

Akvarellen utfördes på plats och är den allra första av mina kräftmålningar. Tidigare stenbrytning, medför att det idag finns stora djupa berghålor i trakten, verksamheten i det gamla nerlagda stenbrottet har idag återupptagits. Även det gamla Sliperiet är renoverat och har blommat upp till en väldigt fin kulturoas med fina konstutställningar och café. Priset som Sveriges bästa hembygdsföreningen, delades i år ut till det fina Sliperiet i Gylsboda.