”Födosök”

Art: Vitryggig hackspett, Dendrocopos leucotos.

Storlek: 38 x 59 cm.

Teknik: Akvarell

Kategori: Original

Pris: Förfrågan

Om verket

Den vitryggiga hackspetten klassas som en paraplyart, alltså en art vars livsmiljö inkluderar andra skyddsvärda arter. Den är akut hotad (CR), enligt SLU:s rödlista 2020.